Inbusbout met vlakke zijde (in overeenstemming met EU-Verordening 44/2014 bijlage II maatregelen tegen manipulatie)